top of page

Tibet Ses Çanakları

pexels-magicbowls-3543716.jpg

Tibet Ses Çanakları

Binlerce yıllık bir gelenek ve şifa yöntemi olan Tibet Ses Çanakları Himalayalar bölgesinde yaşayan Tibetli topluluklardan gelmektedir. Uzun zamanlar boyunca Tibetli Monklar (bir tür rahip) tarafından gizlenmiş bir tekniktir. Neredeyse ancak 1950’lerde keşfedilmiştir. Tibetli Monklar Ses Çanakları ile bildikleri teknikleri gizli tutuyorlardı çünkü ses çanakları ile meditasyonları esnasında birtakım bilgilere ulaşabiliyorlardı. Aynı zamanda hastaları iyileştirme ve bazı konularda şifalandırma tekniği olarak da kullanılıyordu.

Evrendeki her şeyin sesten yani titreşimden meydana geldiği düşünülüyor. Artık günümüzde herkesin kullanımına açık olan ses çanakları bu anlamda varoluşa dair yoğun ve derin bir farkındalık pratiğidir.

Bir rivayete göre geçmiş ve gelecek yaşamlara ilişkin bilgiler alındığı söylenir. Fakat yine de tüm bu rivayetlerin yanı sıra bu şifalı çanaklar,

Kan basıncını dengeler, derin bir gevşeme sağlar, kişi rahatlar, seslerin çıkardığı titreşimlerle bedenin içerisindeki olumsuz bir takım duygular, blokajlar ve ‘hastalıklar’ olumlu yönde tetiklenerek iyileştirilir.

Tibet Ses Çanakları ‘beyin dalgaları’ ile çalışır. Aynı zamanda hücresel ölçekte etkilidir çünkü ‘ses’ yani titreşim hem dalgalar halinde bedene ulaşır ve etki eder hem de beden içerisindeki hücrelerde hızla ilerleyerek moleküler seviyede gizli kalmış, bilmediğimiz ya da daha önce fark etmediğimiz anılar, hisler, duyumları harekete geçirir.

Tibet Ses Çanakları Bireysel veya Grup halinde Seanslar halinde uygulanır. Kişi pasif ve alıcıdır. Yerde yumuşak bir zemin üzerinde sırt üstü uzanır. Sırt üstü uzanmasında bir engel varsa dilediği rahat bir pozisyonda yatabilir. Ve kendisini Tibet ses çanaklarının büyülü tınılarına bırakır.

Hamileler dahil herkes katılabilir. Çok rahatlatıcı bir gevşeme pratiğidir.

bottom of page